IKUTI KAMI.

Aug 18, 2016

Prinsip Pemeliharaan dan Pemuliharaan Alam Sekitar

     Prinsip ini perlu melibatkan kerjasama dari semua pihak. Malaysia telah merancang dan melaksanakan pelbagai usaha untuk menangani masalah persekitaran ini. Kerajaan menggariskan beberapa prinsip seperti yang berikut:


 1. Penjagaan alam sekitar 
 2. Pemuliharaan kesuburan tanah dan kualiti alam sekitar
 3. Peningkatan berterusan tahap kesihatan dan keselamatan yang berkualiti dan mapan
 4. Kepentingan terhadap persepaduan dalam pelbagai aspek untuk mewujudkan kualiti alam sekitar
 5. Iltizam dan akautabiliti terhadap kualiti alam sekitar
 6. Penentuan tentang kesesuaian dan keberkesanan penggunaan sumber-sumber asli 
 7. Penglibatan aktif di peringkat antarabangsa

Objektif Pengurusan Pemeliharaan dan Pemuliharaan Alam Sekitar
 1. Memastikan kualiti alam sekitar terpelihara dalam jangka panjang selari dengan usaha meningkat pembangunan negara
 2. Meningkat penglibatan kerajaan secara bersepadu dalam pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar di peringkat kebangsaan dan antarabangsa
Program 
Kualiti Udara 
 • Penguatkuasaan Jabatan Alam Sekitar ( JAS ), Polis, dan Jabatan Pengangkutan Jalan.
Strategi 
 • mengurangkan pelepasan asap hitam daripada kenderaan berenjin diesel
 • menentukan standard pelepasan asap "50 Hartridge Smoke Units"
 • menguatkuasakan undang undang berkaitan kesalahan alam sekitar seperti pembakaran sisa secara terbuka dan pelepasan efluen
 • mencegah pembuangan sisa toksik yang berbahaya serta pencemaran laut secara haram