IKUTI KAMI.

Rujukan


Kementerian Pendidikan Malaysia (2015).Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025,Putrajaya

Mardiana Nordin dan Hasnah Hussiin (2015).Pengajian Malaysia Edisi Kelima,Shah Alam:Oxford Fajar Sdn.Bhd.

Shamsul Amri Baharuddin (2010).Modul Hubungan Etnik,Shah Alam:UiTM Publication.

Anggota Persatuan Penerbit Buku Malaysia (2009).Malaysia Kita,Petaling Jaya:International Law Book Services.