IKUTI KAMI.

Sep 27, 2016

Pencemaran Darat dan Tanah

Pencemaran tanah berpunca daripada perbuatan atau pembuangan sesuatu bahan di sesebuah kawasan sehingga kawasan sehingga berlaku pertukaran warna, hakisan dan kesuburan tanah.
Bahan pembuangan tersebut terbajahagi kepada dua iaitu cecair dan pepejal. Bahan pembuangan berbentuk cecair ialah bahan kimia seperti sisa toksik dan racun.
Pembuangan sampah sarap ( pepejal ) yang tidak terkawal juga adalah punca berlakunya pencemaran tanah. 


Bahan Toksik

Pembuangan sampah