IKUTI KAMI.

Soalan Pengukuhan

1.Mengapa program yang dianjurkan seperti penghutanan semula tidak berkesan dan tidak berjaya?

2.Nyatakan punca kemusnahan alam sekitar yang berlaku pada masa kini?

3.Berdasarkan pengetahuan anda,di mana dan apakah kesan yang berlaku di kawasan tersebut?

4.Apakah tindakan yang boleh yang boleh diambil terhadap pesalah yang memusnahkan habitat berdasarkan undang-undang Malaysia?

5.Nyatakan peranan rakyat di negara untuk memelihara dan memulihara alam sekitar?

6.Apakah usaha kerajaan untuk menangani isu kemusnahan alam sekitar?

7.Nyatakan prinsip untuk memelihara dan memulihara alam sekitar?