IKUTI KAMI.

Aug 18, 2016

Pendidikan Prasekolah

Tujuan utama penetapan umur permulaan bagi pendidikan prasekolah ialah memberikan tempoh yang mencukupi kepada kanak-kanak untuk mengembangkan potensi intelek, rohani, emosi dan jasmani sebagai persediaan ke sekolah rendah. 


Program Asuhan Dan Didikan Awal Kanak-Kanak terbahagi kepada dua , iaitu : 
a) Pendidikan prasekolah untuk kanak-kanak berumur antara empat hingga lima tahun.
b) Pusat penjagaan harian untuk kanak-kanak yang kurang daripada empat tahun.

Program Asuhan dan Didikan Awal Kanak-Kanak memainkan peranan penting dalam perkembangan psikologi dan intelek. Pendidikan di Malaysia menyaksikan  perkembangan yang memberangsangkan sejak beberapa dekat dahulu. Kira-kira 77% kanak berumur antara empat hingga lima tahun telah mendaftar dalam pelbagai bentuk pendidikan prasekolah sehingga akhir tahun 2011. Kementerian tetap berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk memastikan struktur sistem pendidikan Malaysia selari dengan amalan sistem pendidikan berprestasi tinggi. Kementerian memberi tumpuan kepada penyusunan semula struktur bagi setiap peringkat pendidikan ( jika perlu ) .