IKUTI KAMI.

Aug 18, 2016

Pendidikan Khas

Dalam sistem pendidikan khas,kanak-kanak Orang Kelainan Upaya (OKU) diberi perhatian yang sama dengan pelajar-pelajar normal.Pelajar yang mempunyai kurang upaya penglihatan,kurang upaya pendengaran,masalah pembelajaran,kurang upaya fizikal dan kurang upaya pelbagai di peringkat prasekolah,rendah,menengah dan lepas menengah termasuk dalam golongan Orang Kelainan Upaya.Kerajaan beriltizam untuk menangani masalah yang dihadapi dalam sistem pendidikan khas seperti kekurangan guru dan tenaga pakar khidmat sokongan berkelayakan,keterbatasan kurikulum dan pentaksiran,serta ketidakcukupan kemudahan infrastruktur dan perkhidmatan sokongan.