IKUTI KAMI.

Aug 18, 2016

Peringkat dan Tempoh Pendidikan


Kementerian akan memastikan setiap kanak-kanak mendapat peluang yang sama dalam pendidikan tanpa mengira latar belakang etnik, status sosioekonomi atau kedudukan geografi. Matlamat ini akan dapat dicapai melalui usaha meningkatkan enrolmen bagi memastikan akses sejagat pada peringkat prasekolah , pendidikan rendah, menengah rendah, dan menengah atas.

Langkah yang akan diambil termasuklah yang berikut:

  1. memastikan peringkat dan tempoh pendidikankepada pelajar dan selari dengan amalan sistem pendidikan berprestasi tinggi
  2. Pemberian bantuan yang lebih bersasaran dan berasaskan keperluan serta bantuan lain kepada pelajar dan sekolah