IKUTI KAMI.

Aug 18, 2016

5.3 Konsep Pembangunan Insan

Kerajaan sangat komited dalam pembangunan modal insan. Pembangunan modal insan ialah tindakan atau program yang dilaksanakan oleh sesebuah organisasi untuk membangunkan seseorang supaya berketerampilan dari aspek pengetahuan kemahiran dan perbentukan sikap dalam melaksanakan tugas. Dalam konteks negara kita , pembangunan modal insan adalah usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan bagi melahirkan rakyat yang berpendidikan , berkemahiran dan seterusnya berkebolehan membantu.

Antara kepentingan pembangunan modal insan :
  • Menjana pendapatan Negara 
• Pembangunan Negara pada masa akan dating 
• Penentu kejayaan dasar-dasar kerajaan  
 Membantu kerajaan dalam membangunkan 

Pendidikan memainkan peranan penting dalam membangunkan modal insan yang mempunyai jati diri yang kukuh , berketerampilan , berkeperibadian mulia , berpengetahuan luas dan berkemahiran tinggi untuk mengisi keperluan negara maju pada abad ke 21. Modal insan yang ingin dihasilkan oleh mantan perdana menteri YAB Dato Seri Abdullah Ahmad Badawi ialah seseorang yang mampu berfikir secara kritis dan kreatif, berkemahiran menyelesaikan masalah berkeupayaan mencipta peluang peluang baharu , mempunyai ketahanan serta berkebolehan untuk berhadapan dengan persekitaran yang lebih global dan sering berubah-ubah.