IKUTI KAMI.

Aug 18, 2016

Laluan Pendidikan Agama

Pendidikan Islam merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan kebangsaan dan menjadi mata pelajaran teras dalam Kurikulum Kebangsaan.Kerajaan sangat komited dalam meningkatkan pendidikan agama Islam di Malaysia.Pada masa ini,terdapat lebih 90,000 murid berdaftar di sekolah agama awam yang terdiri daripada Sekolah Agama Kerajaan di bawah kawalan Kerajaan ,Sekolah Agama Negeri (SAN) di bawah kawalan pihak berkuasa agama negeri dan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) di bawah kawal selia Kerajaan dan pihak berkuasa agama negeri atau lembaga pengelola sekolah.Semua Sekolah Agama Kerajaan melaksanakan kurikulum kebangsaan,manakala SAN dan SABK melaksanakan kurikulum ini dan kurikulum kebangsaan.Di saping itu,terdapat kira-kira 350 buah sekolah agama swasta di seluruh Malaysia yang mendaftar.Sekolah agama swasta boleh memilih sama ada melaksanakan kurikulum kebangsaan atau tidak.Kebanyakan sekolah agama swasta (sekolah agama rakyat dan sekolah agama persendirian ) terletak di luar bandar dan kekurangan sumber.