IKUTI KAMI.

Aug 18, 2016

Pendidikan Rendah

Kerajaan beriltizam untuk meningkatkan enrolmen di peringkat sekolah rendah.Hal ini bertujuan memastikan semua rakyat Malaysia mempunyai pendidikan,bermula di peringkat awal lagi.Matlamat pendidikan rendah adalah untuk menyediakan asas yang kukuh dalam kemahiran membaca, menulis, mengira (3M) dan menaakul; pengenalan kepada konsep asas sains; kemahiran pravokasional; kemahiran generik; serta penerapan nilai-nilai murni.